Sunday, October 7 at 12 PM UTC+11

"Those who are unaware they are walking in darkness will never seek the light."
Bruce Lee

Utvalda citat

Och då vill man att dom säger: Jag vill ge er jättemycket pengar. Men det gör dom aldrig. Men det händer att dom gör det.

— Svensk filmarbetare

CentralEast Central CentralWest NorthCentral Northeast Northwest(Panhandle) Southeast Southwest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *