Motor av viljekraft

Psykmotorn är en egendomlig liten sak. Det finns inga förklaringar på varför den fungerar. Men de flesta människor sägs kunna få den att snurra. Lite kartong, en sax, en knappnål och klister är allt du behöver. Bygg sedan en psykmotor och gör ditt eget parapsykologiska experiment. PS: Låt killarna leka med datorn och spela sina machospel. Psykmotorn tilltalar framför allt tjejer och tjejer har också lite lättare att få den att snurra…

Psykmotorn lanserades redan 1923. Drygt 50 år senare publicerade Scientific American i april 1975 en artikel om psykmotorn av Martin Gardner.

Energin tros utstråla från människans aura och kallas den psykokinetiska energin eller PSI-energin. När ryskan Ninel Kulagina – som utför s k levitation, vilket innebär att hon kan få t ex tennisbollar att sväva fritt under tankepåverkan – vid ett experiment i Moskva höll båda händerna kupade runt psykmotorn, sköt papperscylindern flera meter rakt upp i luften!

Så här tillverkar man en psykmotor enligt Hugo Gernsbacks ritning från 1923. Översättning & Bearbetning av Lasse Johansson.

Du behöver: lite kartong (tårtkartong har rätt tjocklek), en sax, en knappnål, lite klister och en flaska eller pappmugg.

1) Klipp av böjbar kartongpapp ut en rektangel som är 7,5 cm bred och 17,5 cm lång. Gör ett litet snitt som är 9,6 mm långt och exakt i mitten av rektangeln. Det ska ligga 3,2 mm från den övre kanten.

2) Böj kartongpapperet till en cylinder, så att det överlappar ändarna med 8 mm, och limma sedan ihop dem.
Skär ännu ett snitt i mitten av överlappningen, mitt emot det föregående snittet.

Det måste ha samma storlek och vara på samma avstånd från överdelen av papperet.

3) Klipp sedan ut, från ett kartongpapper av samma vikt, en remsa som är 9,6 mm bred och 7,5 cm lång.

Stick nin en finspetsig nål två gånger mitt i remsan. Nålspetsen får inte vara mer än 1,6 mm under remsans nedre kant.

4) Stick in ändarna på remsan genom cylinderns två snitt, men var försiktig så att den inte böjs.

5) Balansera nålen på en smal flaska, som är minst 10 cm hög (en pappmugg går också bra). Det är viktigt att flaskans yta antingen är glas eller hård mjukplast. Justera remsan i snitten tills cylindern hänger helt rakt, med sina sidor på samma avstånd runtom hela flaskan.

Klipp med en sax av ändarna på remsan, så att varje ända inte sticker ut mer än 5 mm.

6) Nu är det bara att kupa handen, ha tålamod, koncentrera sin PSI-energi på att psykmotorn ska börja snurra – och hoppas att den gör det! Många är rädda för att den styrs av “tron”. Var inte det. Styrs den av “tron” är det ju bevisligen din PSI-kraft!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *