JR Mini Games

finns nu i ny version på http://www.jrvideo.se/jrminigames.zip. Windows och Java.