Berömda citat

“Sedan jag väl skaffat mig vanan att skriva, slog jag mig på diktningen. Jag tänkte att jag skulle göra ett försök med en roman. Jag fann att det var ett mycket lättvindigare arbete än den korrekta redogörelsen för fakta. Väl börjad gick berättelsen framåt av sig själv. Jag valde till ämne en revolt i någon imaginär balkanstat eller sydamerikansk republik och skildrade en liberal partiledares öden, vilken kastar över ända en despotisk styrelse för att själv bli uppslukad av en socialistrevolution. Mina officerskamrater voro mycket roade av historien allteftersom den utvecklades och kommo med åtskilliga förslag för att stärka det erotiska inslaget, vilka jag emellertid icke var böjd att godtaga. Men där var gott om krigiska och politiska förvecklingar, interfolierade med så pass mycket filosofi som jag kunde åstadkomma, det hela slutande med en stor final med ett pansarskepp som forcerade något slags Dardanellersund för att kuva den upproriska huvudstaden. Romanen blev färdig på omkring två månader. Den blev till slut publicerad i Macmillan’s Magazine under titeln ’Savrola’ och blev efteråt omtryckt i åtskilliga upplagor; allt i allt inbragte den mig under loppet av några år omkring 700 pund.

Jag har konsekvent besvurit mina vänner att avstå från att läsa den.”

Winston Churchill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *