Hemåt?? Lidköping

November 04, 2017 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken

Huskurer från 1736

November 01, 2017 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken
  1. Ta några droppar enträdsolja i varmt öl. Drick samt smörj lite på magen och det kommer att hjälpa strax.
  2. Den som magsjuk är ska inte förtära för mycket salt mat eller något som laxerar. Undvik stekt mat. Hans dryck ska vara öl eller annan vätska som upphettad stål 9 gångar har släkts uti.
  3. Tag ett hjorthorn och gör till pulver med lagerbär och muskot. Giv till den sjuke morgon och kväll utblandat med varm öl eller vin. Detta bedömes vara ett gott remedium.
  4. Tag skorpan från ett rågbröd och malörtfrön eller malörtpulver. Koka det till en salva eller mos, stryk det på en duk, lägg över hela magen, så varmt som du bara kan tåla.
  5. Tag två händer fulla av rosor. Koka i öl eller vin och lägg det sedan uti en påse på magen.
  6. Tag cnicustistlar och blanda i öl eller vin. Värm drycken och låt den sjuke dricka i sjukdomens begynnelse så kommer kranckheten att försvinna.

Källa: En fulständig swensk hus-hålds-bok av Reinerus Reineri Broocman 1736