Valborgsparty

March 31, 2014 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken

benzinmm

Projekt Magnus Ladulås

March 21, 2014 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken

Projekt Magnus Ladulås kommer att skicka in en tillståndsansökan för fortsatta undersökningar i Riddarholmskyrkan.

Under mars har projektet genomfört en mindre sonderingsundersökning mellan de två gravtumborna i kyrkans kor. En gravkammare har hittats. Detta utrymme är inte tidigare undersökt. Måttet på kammaren är 2×0,8 meter.

För att få fortsätta undersökningarna måste ett nytt tillstånd inhämtas från
Riksmarskalksämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

ulrica_eleanor_of_sweden_1680_grave_2007

Tiki Room

March 14, 2014 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken

march10th2014

Grattis Stockholm – Sveriges klimatstad 2014

March 11, 2014 :: Posted by - admin :: Category - Filmbutiken

stockholm-md